บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

 • บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ, สี ระบบมัลติฟังก์ชั่น แบบ รายวัน รายเดือน รายปี 
 • บริการให้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ, สี พร้อมบริการเซอร์วิส on-site service
  พร้อมดูแลอะไหล่ทุกชิ้น แก่หน่วยงานต่างๆ ฟรี

บริการถ่ายเอกสารครบวงจร 

 • งานแบบแปลน ขาว-ดำ, สี และไข, ฟิล์ม (ไขกันน้ำ), พิมพ์เขียว ขนาด A4 - A0 
 • งานโปสเตอร์สี กระดาษโฟโต้ กระดาษอาร์ตมัน ขนาด A4 – A0 (งานสีกันน้ำ 100% )
 • งานสแกนเป็นไฟล์ ดิจิตอล ขาว-ดำ และสี ขนาด A4 - A0
 • งานถ่ายเอกสาร ทางวิชาการ อบรม สัมมนา แบบเรียนต่าง คู่มือฯ ขาว-ดำ และสี ขนาด A4 – A3
 • งานเข้าเล่มญี่ปุ่น ( As – built ) ทุกขนาด
 • งานเข้าเล่มรูปแบบต่างๆ เช่น แลคซีน, กระดูกงู, สันเกลียว, สันกาว
 • บริการรับ-ส่ง ฟรี 

 

บริษัท เอพี ซัพพลาย แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด จำหน่ายเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง เครื่องถ่ายแบบแปลน เครื่องถ่ายเอกสาร ให้เช่าเครื่องPlotter พร้อมบริการหลังการขาย
Powered By : Zeasyweb